Una iniciativa de les confraries de
pescadors de Catalunya

Pesca Neta és una iniciativa de les confraries de pescadors de Catalunya per a
ajudar a netejar la mar de tots els residus que arriben a les xarxes dels pescadors.
Els pescadors recuperen i porten fins al port tots els residus que agafen les
embarcacions amb les xarxes quan surten a pescar.

  • 3 Federacions

  • 33 Confraries

  • 637 Embarcacions

LES CONFRARIES

Les confraries de pescadors i les seves federacions són corporacions de dret
públic, sense ànim de lucre, que exerceixen funcions de representació del sector
pesquer i de col·laboració i consulta amb l’Administració. Les confraries fan activitats
de gestió, impuls i promoció dels interessos pesquers, d’acord amb la regulació
que estableix la normativa pròpia de les confraries de pescadors.

DESCOBREIX TOTES LES CONFRARIES QUE PARTICIPEN EN PESCA NETA!