Skip to main content

L’activitat de Pesca Neta

Recollida d’escombreries

Encara que el projecte Pescaneta va nàixer el 2020, ja feia uns anys que els pescadors recollien i reciclaven els residus marins. La priemera iniciativa d’aquest tipus va ser el projecte ‘Marviva-Upcycling the Oceans’, que va aconseguir sumar 14 ports catalans.

Actualment, al projecte ‘Pescaneta’ hi participen els 33 ports de les confraries de Barcelona, Tarragona i Girona. El que suposa un total de més de 600 embarcacions de pesca.

La introducció de les dades per part dels pescadors permet conèixer quina és la distribució dels residus que han recollit segons les diverses fraccions. No és cap sorpresa que el plàstic representi la quantitat més elevada de residus recollits, però també destaquen els metalls i objectes de diversos materials.

Plàstic61.81%
Mixte30.22%
Metall3.30%
Altres2.47%
Fusta1.65%
Orgànic0.55%

L’índex d’esforç de triatge vist al llarg d’aquest 2022, indica que els pescadors han dedicat un total de 1600 hores a la retirada de deixalles marines del litoral català durant la seva jornada de pesca.

2,12 min/L
1,41 min/L
0,89 min/L